Maja Majnarić

Jadrankinu otopinu koristimo ja i moja cijela obitelj, od najmlađih do najstarijih. Svakome je od nas pomogla na određen način. Osjećamo se zdravijima, nema prehlada niti bolesti, imamo više energije i poboljšava nam se kvaliteta života. Po zanimanju profesorica.